maliye_bakan-594

Defterdarımızın Mesajı İçin Tıklayınız


KURUMSAL


PERSONEL


MİLLİ EMLAK


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


MUHASEBAT


MUHAKEMAT


DUYURULAR


HABERLER


PRATİK BİLGİLER


HIZLI ERİŞİMbim5-55    vimer-94bimerlogo-14
afis-27    sosyalmedya-18   afis3-44

      


 • 26.Vergi Haftası Etkinliklerine Ait Fotoğraflar

  26. Vergi Haftası Etkinliklerine Ait Fotoğraflar

  Haberin devamı...
 • Defterdarımızın 26. Vergi Haftası ile İlgili Mesajı

  Defterdarımız Zeynel YILMAZ'ın 26. Vergi Haftası ile ilgili Mesajı

  Haberin devamı...
 • 26. Vergi Haftası Basında Biz.

  26. Vergi Haftası Hakkındaki Basın Haberleri.

  Haberin devamı...
 • 26. Vergi Haftası

  26. Vergi Haftası bu yıl 23 Şubat - 1 Mart 2015 tarihleri arasında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

  Haberin devamı...
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Eğitimi yapıldı.

  Defterdarlığımız merkez ve ilçe gider birimlerinde görev yapan personele 25-26.12.2014 ve 29-30.12.2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Defterdarlığımız Eğitim Salonunda Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi düzenlenmiştir.

  Haberin devamı...
 • ADAY MEMURLARIN YEMİN TÖRENİ

  Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 10.07.2013 tarih ve 13755 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu ÖSYM tarafından yapılan Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 23. maddesi gereğince KPSS 2013/1 ile Bakanlığımız taşra teşkilatında açık bulunan kadrolara yerleştirme işlemi yapılan ve ilimiz Defterdarlığında bir göreve açıktan atanan personelimizin yemin töreni 01.12.2014 tarihinde yapılmıştır.

  Haberin devamı...
 • Gelir İdaresi Başkanlığı

  Güncel Haberler

  Haberin devamı...
 • 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber ve Broşürler ile 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Rehber Yayınlandı.

  11/09/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeren 6552 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan rehber ve broşürler ile 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yer alan, taşıtların trafik tescil kayıtlarının silinmesi uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan rehber yayımlanmıştır.

  Haberin devamı...
 • Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin Rehber yayımlandı.

  1990 Model ve Daha Eski Olan Taşıtların Hurdaya Ayrılması ile 2000 ve Daha Eski Model Olup Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybeden Taşıtların Trafik Tescil Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Rehber

  Haberin devamı...
 • Defterdar Vekili Zeynel YILMAZ ile Birim Amirlerimizin Yeni Göreve Başlayan Sayın Valimiz Selim CEBİROĞLU'nu ziyareti

  Defterdar Vekili Zeynel YILMAZ ile Birim Amirlerimizin Yeni Göreve Başlayan Sayın Valimiz Selim CEBİROĞLU'nu 02/10/2014 tarihinde makamında ziyaret ettiler.

  Haberin devamı...
 • Katma Değer Vergisinde Yeni Dönem

  Katma Değer Vergisinde Yeni Dönem Sayın Bakanımız Mehmet ŞİMŞEK tarafından "Katma Değer Vergisinde Yeni Dönem" konulu bir basın toplantısı düzenlenmiştir.

  Haberin devamı...
 • Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatına Yönelik Hazırlanan

  "PERSONEL MEMNUNİYETİ" İLE "VATANDAŞ MEMNUNİYETİ" ANKET UYGULAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  Haberin devamı...
 • Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı.

  Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır.

  Haberin devamı...
 • Gelir İdaresi Başkanlığı 2014 Yılı Performans Programı Yayınlandı.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak üzere, tüm kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçmesi öngörülmüştür.

  Haberin devamı...
 • Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Başkanlığımızca Hazırlanan Açıklama Kılavuzu Yayımlanmıştır.

  431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenleme getirilen kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin Başkanlığımızca hazırlanan açıklama kılavuzu yayımlanmıştır.

  Haberin devamı...
 • Gelir Vergisi Kanunu'nun 21 inci Maddesine İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

  Başkanlığımızca hazırlanan 286 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı’nda; 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesi ile; 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu değişikliğe ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

  Haberin devamı...
 • Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

  23.1.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 434 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2013 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir

  Haberin devamı...
 • Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname'nin Yenilenmesi ile İlgili Önemli Duyuru!

  Noterler tarafından verilen “NOTERLERCE YAPILACAK MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERE AİT BEYANNAME” yenilenmiş ve bir örneği Başkanlığımız www.gib.gov.tr adresinde bulunan “Beyanname örnek formları” içerisine konulmuştur. Noterler tarafından, 1/1/2014 tarihinden itibaren söz konusu yeni beyannameler kullanılarak beyanda bulunulacaktır.

  Haberin devamı...
 • Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.

  Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne, elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Haberin devamı...
 • 2014 Yılında 81 İlde

  24 Şubat-2 Mart 2014 tarihleri arasında kutlanacak olan 25.Vergi Haftası kapsamında; - 81 İldeki ortaokul, lise ve dengi okullarda “Vergi” konulu Sloganlı Afiş yarışması düzenlenmektedir.

  Haberin devamı...

kullanici-81sorgulama-11hesaplama-54igging-oster-14 • Ekmek İsrafı
 • İnternet Vergi Dairesi
 • E-Beyanname Çağrı Merkezi
 • Vergi İletişim Merkezi
 • Tax Communication Center
 • E-Bordro
 • Tüik
 • Kamu Hesapları Bülteni
 • Şikayet Öneri Formu
 • Bimer
 • Vatandaşın Hakları
 • afis1
 • Tarım Broşür
 • afis2
 • Maliye Bakanlığı Twitter
 • afis3
 • Tarım Arazilerinin Satışı
 • afis4
 • Tarım Arazilerinin Satışı
 • afis5
 • Mile Broşür
 • 2B Arazileri
 • Mile Broşür
 • Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı
Ana Sayfa | Maliye Bakanlığı | İletişim

T.C. Maliye Bakanlığı Yalova Defterdarlığı Resmi Web Sitesi
Adres: Adnan Menderes Mah. Rahmi Üstel Cad. No: 11 YALOVA
Telefon: 0226 814 17 05 - 814 17 19
Copyright © 2013 Yalova Defterdarlığı
Code By Asilweb
Bookmark and Share